Lojë linjë: Genome

Emrat alternative: Genome

Njerëzit kurrë nuk do të jetojnë në paqe në Tokë. Ata janë periudhë mjaft e gjatë e luftës me njëri-tjetrin deri sa toka ra në Gjenomit lojë tregojnë një përshkrim të detajuar të

Luaj / Regjistrohu